• illustration

  - Børn
  - Voksne
  - Seniorer mellem 60-67 år
  - Seniorer Plus fra 68 år

 • illustration

  - Ingen helbredsoplysninger ved tegning af forsikring
  - Børn
  - Voksne og seniorer uden aldersgrænse
  - Børn eller børnebørn kan forsikres - uden du selv er forsikret

 • illustration

  - Sundhedsnavigator - hjælp ved behandlingskrævende sygdomme
  - Hurtig behandling: hospital, speciallæge og undersøgelser
  - Undersøgelse og behandling - normalt indenfor 10 dage
  - Fysioterapi, kiropraktor, psykolog, zoneterapi, akupunktur og diætist

Om Sundhedsforsikring

OK Sundhedsforsikring dækker undersøgelse og behandling i Danmark på et hospital eller en klinik ansvist af Dansk Sundhedssikring. 

Dansk Sundhedssikrings team består af læger og sygeplejersker, som arbejder tæt sammen med både offentlige og private hospitaler, så du hurtigt kommer til undersøgelse og i behandling.

 • HVEM KAN KØBE OK SUNDHEDSFORSIKRING?

  Du kan købe en OK Sundhedsforsikring, hvis du er over 18 år og har fast folkeregisteradresse i Danmark (ekskl. Grønland & Færøerne), Sverige, Norge eller Tyskland og er omfattet af Danmarks offentlige sygesikringsordning samt have et dansk sundhedskort.

 • HVEM KAN FORSIKRES?
  • Privatpersoner over 18 år
  • Børn under 21 år

  Alle forsikrede skal være påført policen separat for at være dækket af forsikringen.

  For at være dækket skal forsikrede have fast folkeregisteradresse i Danmark (ekskl. Grønland & Færøerne), Sverige, Norge eller Tyskland og er omfattet af Danmarks offentlige sygesikringsordning samt have et dansk sundhedskort.

   

 • HELBREDSOPLYSNINGER

  Der kræves ingen helbredsoplysninger ved tegning.

  Forsikringen dækker dog ikke visse sygdomme, lidelser eller skader diagnosticeret før forsikringen er tegnet.

  For andre eksisterende sygdomme, skader og lidelser er der 24 måneders karens. Det betyder, at den forsikrede skal have været omfattet af forsikringen i 24 måneder, før der dækkes udgifter til disse.

  Du kan læse mere detaljeret om hvad der er dækket i forsikringsvilkårene her (pdf)

 • HVAD DÆKKER SUNDHEDSFORSIKRINGEN?
  • SundhedsNavigator
   Lægerådgivning og sundhedsfaglig rådgivning
   Navigation og tovholderfunktion i det offentlige og private sundhedsvæsen

  • Frekvensbehandling
   Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor
   Psykolog samtaler
   Zoneterapi, akupunktur og diætist

  • Akut Krisehjælp
   Akut krisehjælp af psykiske lidelser

  • Speciallæge / hospital
   Udredningsforløb iværksættes indenfor 10 hverdage
   Behandling iværksættes inden for 10 hverdage
   Sygdomme og følgelidelser efter ulykke
   Ortopædkirurgi, gynækologi og neurologi
   Mave-tarm kirurgi
   Psykiater
   Øjenlæge og øre-næse-hals læge
   Allergiudredning
   Second opinion

  • Efter operation og/eller behandling
   Medicin, hjælpemidler og genoptræning
   Hjemmehjælp/hjemmesygepleje
   Transportudgifter

  • Misbrugsbehandling
   Behandling/afvænning under indlæggelse eller ambulant

  Du kan læse meget mere i forsikringsvilkårene her (pdf)