• illustration

  - Børn
  - Voksne
  - Seniorer mellem 60-67 år
  - Seniorer Plus fra 68 år

 • illustration

  - Ingen helbredsoplysninger ved tegning af forsikring
  - Børn
  - Voksne og seniorer uden aldersgrænse
  - Børn eller børnebørn kan forsikres - uden du selv er forsikret

 • illustration

  - Sundhedsnavigator - hjælp ved behandlingskrævende sygdomme
  - Hurtig behandling: hospital, speciallæge og undersøgelser
  - Undersøgelse og behandling - normalt indenfor 10 dage
  - Fysioterapi, kiropraktor, psykolog, zoneterapi, akupunktur og diætist

OK Sundhedsforsikring

OK Sundhedsforsikring er for alle, børn, voksne og seniorer uden aldersgrænse. 

Forældre og bedsteforældre kan forsikre børn eller børnebørn uden selv at skulle forsikres.

Der kræves ingen helbredsoplysninger ved tegning.  Med en OK Sundhedsforsikring er du godt dækket, hvis du eller en af de forsikrede personer, bliver syg og får brug for hurtig undersøgelse og behandling. 

Du betaler for hver forsikrede person på policen

Prisen afhænger af forsikredes alder:

 • 156 kr./md. for børn op til 21 år og voksne
 • 245 kr./md. for 60-67 årige
 • 356 kr./md. for 68+ år

Den månedlige præmie er inkl. 1,1% skadesforsikringsafgift.

Ud over præmien opkræves årligt et garantifondsbidrag til Staten på 40 kr. Beløbet opkræves ved tegning af forsikringen og efterfølgende årligt i januar måned. 

Du kan læse mere om Sundhedsforsikring her

Køb Sundhedsforsikring